Aby dokonać reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny

 • Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany mail reklamacyjny. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres e-mail podany w Formularzu.
 • Do reklamowanego produktu dołącz kartkę z imieniem i nazwiskiem, abyśmy mogli zidentyfikować Twoją reklamację.
 • Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Możesz zgłoszenie reklamacyjne napisać odręcznie lub za pomocą innego dostępnego formularza. Ważne, aby takie zgłoszenie zawierało wszystkie wymagane informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację,
 • kontaktowy numer telefonu,
 • datę nabycia towaru,
 • rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • Twoje żądanie,

Przygotowaną przesyłkę należy wysłać na adres:

VICTORIA GOTTI Kościelec, ul. Nowa 29, 42-240 Rudniki
Telefon: 34 320 02 10

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Wypełnij formularz

  Dane reklamującego

  Imię i nazwisko

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Dane reklamowanego produktu

  Nazwa / kod SKU produktu

  Kolor

  Rozmiar reklamowanego produktu

  Ilość

  Wartość reklamowanego produktu

  Data zakupu (format: DD.MM.RRRR)

  Numer paragonu lub zamówienia

  Żądania reklamującego (możesz zaznaczyć kilka opcji)

  - naprawa- wymiana- odstąpienie od umowy

  Opis wady, okoliczności powstania

  Polityka Prywatności (wymagane)